Yrityksen imagon luominen

Nykyisin puhutaan paljon imagosta ja brändäämisestä, jolla tätä imagoa pyritään tietoisesti muokkaamaan. Brändääminen tarkoittaakin juuri niitä keinoja, joita yritys käyttää luodakseen yrityksensä imagosta haluamansa kaltaisen. Brändääminen ei olekaan aivan niin helppoa kuin voisi ensikuulemalta ajatella, vaan se voi olla jopa vuosien työn tulos. Imago on kuitenkin yritykselle erittäin tärkeä ja hyvästä imagosta kannattaakin yrittää pitää kynsin hampain kiinni.

Kotisivu imagon luojana

Lähes jokaisella länsimaissa toimivalla yrityksellä on nykyisin omat kotisivut. Kotisivut toimivatkin tärkeänä imagon luojana ja luovat usein potentiaaliselle asiakkaalle tai yhteistyökumppanille ensivaikutelman yrityksestä. Ensivaikutelman sanotaan usein olevan erityisen tärkeä ja kilpaillussa yritysmaailmassa se on aivan erityisen tärkeä. Tästä syystä yrityksen kotisivuihin tulee kiinnittää aivan erityistä huomiota. Niiden tulee luoda yrityksestä ammattimainen kuva eikä sivujen tekemisessä kannatakaan hutiloida. Huolehdi siis siitä, että sivujen teksti ja kuvat ovat molemmat ammattimaisia ja houkuttelevia. Pyri erottumaan muista alan toimijoista – mutta positiivisella tavalla. Kannattaa korostaa kotisivuilla yrityksen vahvuuksia sekä pyrkiä luomaan kuva erityisen asiantuntevasta ja asiakaslähtöisestä toiminnasta. Tarvittaessa sivujen tekemisen voi jättää myös ammattilaisen vastuulle.

Yrityksen logo

Yritykselle on hyvä luoda oma, muista erottuva, logo. Logon kannattaa olla sellainen, että se kuvaa yrityksen toimialaa ja erottuu muista. Ulkoasun kannattaa olla hillitty mutta mielenkiintoinen. Logon luomisen voi tarvittaessa jättää ammattilaisen vastuulle. Hyvä logo jää helposti ihmisten mieliin ja potentiaaliset asiakkaat sekä yhteistyökumppanit yhdistävät sen mielessään helposti yritykseen sekä yrityksen tuotteisiin.

Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelu on erittäin tärkeä keino luoda yrityksen imagoa. Jos yrityksen toiminta on erityisen asiakaslähtöistä, vaikuttaa tämä helposti yrityksen imagoon positiivisella tavalla. Tästä syystä asiakaspalveluun panostaminen onkin erityisen tärkeää. Jos sen sijaan asiakaspalvelu hoidetaan vähän sinne päin vasemmalla kädellä, vaikuttaa tämä helposti erittäin negatiivisella tavalla yrityksen imagoon ja asiakkaat voivat äänestää jaloillaan. Asiakkaat antavat tunnetusti helpommin huonoa kuin hyvää palautetta ja huono palaute myös leviää hyvää helpommin. Huono asiakaspalvelukokemus voikin levitä kulovalkean tavoin ja aiheuttaa yllättävää tuhoa yrityksen imagolle. Erityisesti pienellä paikkakunnalla jo yhdenkin asiakkaan erityisen huono kokemus pienen yrityksen asiakaspalvelusta voi olla tuhoisa takaisku koko yrityksen toiminnalle. Asiakaspalvelu onkin kaiken a ja on ja vaikka sanonta ”asiakas on aina oikeassa”, onkin melko kliseinen, niin pätee tässä sanonnassa kuitenkin totuuden siemen.

Some-kanavat

Yrityksen toiminta erilaisissa sosiaalisen median kanavissa on myös keino luoda yrityksen imagoa. Monet yritykset ovat nykyisin yllättävänkin aktiivisia useilla sosiaalisen median kanavilla. Esimerkiksi Facebook on suosittu myös yritysten keskuudessa. Myös sosiaalisen median kanavilla on kuitenkin kiinnitettävä tarkkaan huomiota siihen, millaista sisältöä yritys kanavillaan julkaisee ja millaisen kuvan nämä kanavat yrityksen toiminnasta luovat. Esimerkiksi kuvien osalta tulee pyrkiä ammattimaiseen otteeseen ja tekstin osalta virheettömyyteen sekä helppoon luettavuuteen. Facebookin lisäksi monet yritykset toimivat esimerkiksi Instagramissa, Twitterissä ja Pinterestissa.

Mainonta

Mainonta ja markkinointi ovat kenties perinteisimpiä tapoja brändätä yritystä. Mainonnan keinoin yrityksestä ja sen tuotteista voidaan pyrkiä luomaan tietynlainen kuva ja mainonta onkin yllättävän tehokas keino vaikuttaa asiakkaiden ostokäyttäytymiseen. Oletko muuten huomannut, että yleensä mainoksissa esiintyvät ihmiset ovat nuoria ja kauniita? Tälle on ihan tietty syy ja tällaisten nuorten ja kauniiden ihmisten valitseminen mainoksiin on täysin tietoinen valinta – tällaisten valintojen kautta saadaan luotua kuluttajille mielikuva siitä, että käyttämällä mainoksessa esiintyvää tuotetta, myös kuluttajasta voi tulla yhtä kaunis ja menestyvä kuin mainoksessa esiintyvät ihmiset. Mielikuviin vaikuttaminen onkin tärkeä mainonnan keino ja mainonnassa pyritäänkin tähän kovin monin erilaisin keinoin. Mainontaa voidaan harrastaa niin lehdissä, televisiossa kuin monissa muissakin kanavissa ja toisinaan kuluttajan voi olla jopa vaikeaa erottaa, että kyseessä on mainos. Vaikkei piilomainontaa pitäisikään harrastaa, harrastetaan sitä siitä huolimatta.